January 20, 2021

HỆ THỐNG DỮ LIỆU VÀ TÍNH ỨNG DỤNG VÀO THỰC TẾKhông như cuộc cách mạng trước đó chủ yếu dựa trên ứng dụng máy móc để hợp lý hóa hoạt động sản xuất hàng loạt, sự tiến bộ KH&CN của nền kinh tế 4.0 lần này hứa hẹn là cuộc cách mạng tự động hóa thông qua khả năng tiếp cận thông tin số. Trong số những công nghệ của cuộc cách mạng này, tiềm năng ứng dụng blockchain – cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian – trong việc nâng cao hiệu quả đối với kết nối thị trường, bảo đảm an ninh, an toàn cho ngành tài chính, ngân hàng rất lớn. Vì vậy, blockchain được dự báo sẽ trở thành những công nghệ đầu ngành trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *