December 9, 2022

4 thoughts on “HD xuất bộ BCTC từ Misa up lên HTKK để nộp qua mạng

  1. Các bạn có thể tham gia nhóm để xem nhiều bài giảng free
    FB: https://www.facebook.com/hue.chiaki
    FB nhóm:https://www.facebook.com/groups/1569759860019916/

  2. ai giúp e cái. e dùng misa 2017 mà ko hiện phần kết xuất XML để nộp báo cáo tài chính cho thuế. gọi tổng đài thì không đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *