March 5, 2021

20 thoughts on “Hay Quá Các Pan ơi | Xinh Đẹp Hát Hay | Chờ Người | Phương Linh

  1. Gop ý nha bn viết tiêu đề như vậy dễ gây phản cảm với người xem lắm ak, chỉ là góp y xin đừng ném đá.

  2. Tuyệt vời ông mặt trời rùi bạn. Duyên dáng quá. Hát hay nữa. Ae thấy hây like mình phát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *