October 1, 2022

3 thoughts on “hauga – đánh giá quạt daikio dka4000a

  1. Nó làm vậy là tránh nước bị thổi ra khi , máy bơm phun lên chưa kịp thấm vào tấm cooling pad

  2. Nhờ bác mà em đã tiết kiệm được hơn 4 triêu, nếu phòng khách chắc mua quạt trần cho lành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *