March 26, 2023

2 thoughts on “Hậu trường cảnh đi quay phim thác Rồng Trung Lèng Hồ của Sapa Tv

  1. Bác hải đâu rồi nhận được tín hiệu của miền suôi chưa .mệt lắm phải không ,nghe rỏ tiếng thở của bác đấy .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *