March 5, 2021

HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN MPOS & FASTGO QUA CHIA SẺ CỦA CEO NGUYỄN HỮU TUẤTCùng lắng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Tuất Co – Founder Nexttech đồng thời là CEO MPOS về hành trình phát triển MPOS khẳng định vị thế dẫn đầu trong thị trường Fintech Việt Nam và Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, sự ra đời của ứng dụng gọi xe FastGo giúp các sản phẩm hiện tại trong hệ sinh thái Nexttech có nền tảng liên kết vững chắc hơn, góp phần phát triển định hướng kinh tế chia sẻ tại Việt Nam trong tương lai.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *