[HANH JAPAN] TOP OF FUJI MOUNTAIN PART #1 // ĐỈNH NÚI PHÚ SĨ TẬP 1 // 富士山 登山第一ĐỈNH NÚI PHÚ SĨ Núi phú sĩ là một ngọn núi lửa đã phun trào ,hiện tại ngọn núi lửa này đã ngủ vùi và không còn hoạt động hơn 300 năm . …

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply