March 28, 2023

6 thoughts on “Hài Hoài Linh Chí Tài – Con Sáo Sang Sông Tổng Hợp 1

  1. Ko biết những diễn viên hài hải ngoài từ khi họ về nc diễn ko hay.Có lẽ họ bị ức chế,lo sợ hoặc gì đó nên họ diễn ko sâu sát lột tỏa nội dung sâu lắng để khán giả thấy đc cái thâm thúy của nội dung cũng như diễn xuất.H.L,C.T,Qg Minh Hồng Đào hầu như đánh mất cái tuyệt chiêu của họ sau khi về nc.Nào"Thà ăn mày còn hơn ăn cướp"nào"Âm dương đôi đường"nào huyền bí..xin hỏi các danh hài các vở diễn này có phạm chính tri kp?Ở trong nc có lẽ các tác gỉa viết các tiểu phẩm hài hầu như họ bị vòng kim cô do Tề thiên truyền lại.còn các danh hài thì sao???xin các vị đừng làm con rối kiếm cơm nữa nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *