September 24, 2021

2 thoughts on “Hà Nội: “Nước sông Đà đã có thể ăn uống”

  1. Có cho vàng thì dân HN cũng chả tin. Chắc vài hôm sau, lãnh đạo sẽ uống nước từ vòi để chứng minh nước sạch đây.

  2. Còn rất nhiều nơi nước uống của người dân ô nhiễm thì ko thấy đơn vị nào quan tâm đến,chỉ có hn là số 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *