April 11, 2021

Hà Nam nỗ lực để “quân giao đủ, chất lượng cao”Trong xây dựng nền kinh tế thị trường, việc đảm bảo chỉ tiêu về số lượng và chất lượng thanh niên nhập ngũ trở thành một bài toán không dễ đối với nhiều địa phương nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng. Song cũng chính từ cái khó đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Hà Nam đã có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt và quyết liệt nhằm tiếp tục phát huy truyền thống “quân giao đủ, chất lượng cao”

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *