April 10, 2021

8 thoughts on “góc chia sẻ lỗi ở máy đaikin inveter

  1. Bạn không học chuyên sâu, thì làm sao phán đoán được! Lỗi không chạy block liên quan đến board dàn nóng bị lỗi, cụ thể là các bộ phận và các mạch bảo vệ! Bệnh trên của bạn là nhẹ, may mắn lắm rồi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *