June 20, 2021

2 thoughts on “Giữa ‘tâm bão’ nước bẩn, Công ty nước Sông Đà báo lãi lớn

  1. dân Hà thành sao chả kiện cho cái c.t cổ phần bán nước này nó bồi thường đến phá sản đi ?? những cái đầu lý luận lai láng đâu hết cả rồi ?? cơ khổ !.. bao năm nay uống nước phân lợn, cho đến bát nước cúng gia tiên cũng phân lợn nốt, những bình nước gọi là nước tinh khiết thì chả từ nước "sông Đà" mà ra à ?..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *