October 22, 2020

10 thoughts on “GIỚI THIỆU THẾ HỆ ĐIỀU HÒA MỚI | CASPER [HUY PHÁT LÀO CAI]

  1. Mình vừa dùng được 1 tháng và thật sự nó tiết kiệm điện hơn dòng khác.rất rễ chịu.ai chưa có thì nên lắp capper.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *