January 27, 2023

44 thoughts on “Giới Thiệu Em Pet Cá Sấu Bá Đạo Nuôi Trong Nhà.

  1. đề nghị xóa kênh hộ tao cái xàm lol dm sút vật nuôi chó dell thương chó thì đừng nuôi cá sấu như cặ.. sút vật

  2. Tao sẽ đập mày vì cái tội đá con chó🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻😡😡😡😡😡

  3. Con chó chỉ nhìn thôi mà đá nó dữ v có con cá sấu gỗ mà đánh con chó , đầu thì dài ,thân thì nhỏ ok , cá sấu sao chân nhỏ mà dài nhỏ kì ha ? 😮

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *