October 30, 2020

GIẬT MÌNH VỚI NGÔN NGỮ “CHAT” TIẾNG VIỆT TRÊN INTERNETTrong đời sống xã hội hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, của nền kinh tế thị trường, của quá trình hội nhập, diện mạo văn hóa Việt Nam cũng đã có những sự ảnh hưởng nhất định ở hầu khắp mọi lĩnh vực. Chỉ riêng với ngôn ngữ tiếng Việt, chúng ta cũng đã bắt gặp nhiều kiểu văn nói và viết mới lạ.
Có cái mới thể hiện sự giao lưu ngôn ngữ tiếng Việt với ngôn ngữ nước ngoài như: thay cho lời nói “được rồi” hay “nhất trí” là “ok”, thay cho câu chào tạm biệt là “bye nhé” v.v; thì còn có những cái mới thể hiện sự biến đổi đến dễ sợ của ngôn ngữ tiếng Việt và làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt , thể hiện rõ nhất là trong ngôn ngữ “chat” trên mạng (Internet).
Along with the current social life, along with the development of science and technology, the market economy, the integration process, the Vietnamese cultural aspect has had certain influences in almost all all aspects. In Vietnamese language alone, we have come across many novel and written forms.
There is something new that shows the exchange of Vietnamese language with foreign languages ​​such as “okay” or “unanimous” as “ok” instead of “bye” goodbye, etc.; There are also new ones that show the dreadful transformation of the Vietnamese language and lose the clarity of Vietnamese language, most clearly expressed in the “chat” language on the Internet (Internet).

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

9 thoughts on “GIẬT MÌNH VỚI NGÔN NGỮ “CHAT” TIẾNG VIỆT TRÊN INTERNET

  1. Nhiều khi viết ko có dấu mình đọc chẳng hiểu gì cả.
    Các bạn trẻ giờ gọi bố mẹ là ông bô và bà bô…. đúng là chịu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *