January 26, 2023

18 thoughts on “Giả Lập Gamepad cho android

  1. rảnh vãi
    người ta vẫn chơi bằng 1 máy được
    tui có làm clip game Dragon ball nè m.n qua ủng hộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *