January 27, 2022

33 thoughts on “GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI| SIÊU TRỘM – Khánh Nam, Duy Hòa, Mai Trâm Anh

  1. lúc trước chưa biết nhiều về hài của chú.. mới đây mới biết về chú và chỉ kịp thấy chú có thể nói là từ khi có ơn giời cậu đây rồi được vài vài tháng thì chú mất luon..
    giờ cháu luon tìm hài của chú xem chú Khanh Nam ạ.. thích nhất là vai chú tiểu của chú đó vai bán hương đó.. và vai chú bị điện giật và nhieu vai.. hay quá mà chú mất hơi sớm..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *