January 26, 2023

31 thoughts on “GẠO NẾP GẠO TẺ – Tập 26 – FULL | Phim Gia Đình Việt 2018

  1. Biên kich viên không thể nào viết lời đối thoại nào hay hơn cho cô Hân. Từ tập đầu cho đến bây giờ Là tập 26 cô Hân chưa bao giờ và không bao giờ nói một câu nào gọi là hòa đồng với chồng. Mở miệng ra là cô nói những câu sóc hông chăm chỉa vào tim Kiệt. Má cô Hân cũng vậy chỉ khác là ở cái Điểm bà ấy biết lo săn sóc cho gia đình. Biên kịch viên cũng không thể diễn tả một người chồng nào hoàn Mỹ hơn Kiệt!

  2. Trong phim giống ngoài đời , đàn bà tử tế gặp chồng đểu giả . Đàn ông tử tế thì gặp vợ thứ trời đánh !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *