February 1, 2023

40 thoughts on “Gà chọi hay- pha nghệ bột- vô nghệ đỏ giúp dày da, tăng độ tải và sức chịu đựng cho gà tơ 0973341878

  1. anh em có công nhận với tôi 1 điều là các Con gà chiến kê huyền thoại như Xám Thần , Xám Messi … đều là gà của miền trong ai thấy đúng giơ tay

  2. A ơi cho e hỏi.. Khi mình vào nghệ rồi mình sả nghệ thì khoản bao nhiêu ngày sau mình mới cho sổ,vần vậy a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *