January 28, 2022

7 thoughts on “Flycam Huyện Đơn Dương – Tỉnh Lâm Đồng – Thị Trấn Dran – Đập thủy điện Đa Nhim

  1. Có cảnh 2 hồ cá nhỏ xinh xinh của nhà mình trước cảnh đàn trâu. Cám ơn những nhóm người đã quay, nhìn từ trên cao rất tuyệt. Ai thích điểm danh địa chỉ: k'lot -Tru Tra – Đơn Dương – Lâm Đồng.

  2. Cảnh vật đẹp, thời tiết đẹp. Góp ý với bạn: khi ghi hình, nên tránh hoặc nên cắt đoạn máy quay lướt trên đỉnh các công trình kiến trúc tôn giáo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *