May 31, 2023

7 thoughts on “EVN tăng giá mặt tối của kinh tế thị trường định hướng có đuôi

  1. Cuong phạm . Nếu vậy , mày cũng phải nói ông trump và chính phủ mỹ là tội phạm . Vì ông trump và chính phủ mỹ đã bắt tay hợp tác toàn diện với CS .

  2. Ê , con chó ghẻ phạm thơm . Nếu vậy thì mày cũng phải chửi tiên sư những thằng tư bản đầu cơ trên thế giới đã tăng giá xăng dầu vùn vụt . Mày cũng phải chửi tiên sư thằng nào tăng lương .

  3. Chúng ta chỉ là dân ngu cu đen, những thằng giáo sư tiến sĩ đều có học thức hơn, nó phát biểu như vậy có thể đúng đấy cháu ạ, điện tăng giá có lợi cho dân, vậy thì ai là thằng bất lợi, một nước chỉ có, dân,can bộ, nếu dân có lợi,can bộ không loi, đó là thông điệp báo cho dân tộc, xem chừng 44nam công sức , chỉ là công cóc, toàn dân nên mừng cho lũ nầy đi, biết rồi khổ lắm nói mãi có được chi đâu nào

  4. phản động mà ngu . giá điện VN đang bao cấp và nhà nước đang tài trợ giá và thực tế so với thế giới giá điện của VN đang thấp hơn nhiều chi khoảng 8 cen nên ngân hàng thế giới và các nước khác đang cố tình ép VN tăng giá điện .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *