February 1, 2023

15 thoughts on “Em yêu khoa học – Lịch sử loài người – Tập 02

 1. Tính kiếm bản thuyết minh cho con mình xem, nhưng giờ bó tay….. Nó cũng thích phim này lắm

 2. sao la fgmkifgmioutyigm9yuimyiyjhrtl0yui
  hkghjiurhmjoukjrji8nruuitywje4hfnufk
  yjiyerb78yuevgriegrhit9jwyejf9hmiertjyo8tr
  fjgykherkkukjerkgnrkogfmidrjghhdri
  rjfyr8rtyterj tutuierbwe4ut8wej
  jr8yjr6k 6i9yj8r5uuryjeo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *