February 24, 2021

DƯỠNG LINH – Tình Yêu Vĩ Đại Của Ngài Nơi Đau Khổ Tận CùngTình Yêu Vĩ Đại Của Ngài Nơi Đau Khổ Tận Cùng

“Về phần chúng ta, chỉ là sự công-bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy
không hề làm một điều gì ác” – Lu-ca 23:41

Trong cuộc đời tôi sống, tôi chưa hề thấy tình yêu nào lớn và vĩ đại như tình yêu của Chúa Giê xu trên đồi Gô-gô-tha. Tình yêu vượt trên cả nỗi đau, cùng cực và sự dã man của lòng người. Tình yêu như ánh sáng vượt qua khỏi đám mây tăm tối. Nơi mão gai đâm đầu Ngài, máu chảy, nơi đau đớn lên đến tột cùng mà tình yêu vẫn thiêng liêng. Nơi đó, kẻ lầm lạc vẫn chối ánh sáng Chúa, kẻ tham lam bắt thăm chia áo sống của Ngài. Nơi đó , sự nhạo báng vẫn nhạo báng Ngài, nỗi đau cùng cực với sự sỉ nhục. Nơi đó có hai tên cướp đóng đinh bên cạnh rủa sả Ngài, sau đó một tên suy nghĩ lại rồi ăn năn tội tiếp nhận Ngài. Nơi cuối đường ông chợt tỉnh để rồi lấy được tấm vé vào Pa-ra-đi để vào với Ngài. Ông tin Chúa vào lúc Chúa hoạn nạn cực điểm, dù Chúa không làm phép lạ, không thể giảng tin lành vào thời điểm đó. Ngẫm lại thấy đời nay, có mấy ai tiếp nhận Chúa ngay cả khi Chúa không trả lời, không làm phép lạ? Có ai sẵn sàng tin nhận Ngài, tỉnh thức về tình trạng chết dần của thuộc linh mình để rồi ăn năn trở lại?

#Dưỡng_linh #Thánh_Kinh_hàng_ngày #Suy_gẫm #Tĩnh_nguyện

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *