April 20, 2021

DƯƠNG ĐẠI HẢI THỜI SỰ 11 15 19



DƯƠNG ĐẠI HẢI THỜI SỰ 11 15 19

Published on Nov 15, 2019
THỜI SỰ 11 15 19: Với GS Dương Đại Hải

1/ Tác Phẩm Của Nikki R. Haley.

– Cựu Đại Sứ HK/LHQ Nikki Heley đã tiết lộ Tillerson và Kelly âm mưu lật đổ TT Trump.

2/ Phiên Tòa Luận Tội TT Trump Tại Hạ Viện.

– Đảng CH đòi phe DC đưa cha con Biden ra đối chất với tên nội tuyến Whisleblower.

3/ Đức Giáo Hoàng Và Tên Cộng Sản Evo Morales.

– Tên cộng sản Bolivia Morales từng biếu ĐTC Francis tượng Thánh Giá, búa liềm đã trốn qua Mixico

4/ California Ra Những Luật Lệ Có Hại Cho Dân

5/ Kinh Tế Của Hoa Kỳ.

– Kinh Tế của Hoa Kỳ đã tiến vượt bực, thị trường DJ lên gần 28,000 điểm.

Source: VBS Television

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *