December 4, 2020

Đừng đưa nông sản sang Trung Quốc bằng xe cút kít!Thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019
Đừng đưa nông sản sang Trung Quốc bằng xe cút kít! | Large Water
(Dân việt) Theo ông Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, Trung Quốc hiện nay không còn là một thị trường khó tính, vì vậy, nếu bản thân doanh nghiệp, nông dân không thay đổi thì sẽ bị đào thải ở thị trường này.
#Large_Water

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *