May 11, 2021

Dữ Liệu Non-Farm Payroll Và Cách Giao Dịch Khi Công Bố Dữ Liệu Non-Farm PayrollNon-Farm Payroll là một dữ liệu kinh tế quan trọng với nền kinh tế Mỹ. Dữ liệu này sẽ ảnh hưởng tới thị trường ngoại hối cũng như các chính sách tiền tệ dài hạn của chính phủ Mỹ
Đăng kí giao dịch Forex tại:
Đăng kí giao dịch Forex vàng tại:

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *