Du hành Linh Sơn Tiên Thạch Tự ( núi Bà Tây Ninh) – 2019. phần IDu hành lên chùa Bà Tây Ninh bằng đường cáp treo. Để trãi nghiệm phong cảnh ở độ cao, cảm nhận sự thăng hoa của cảm giác trôi lơ lững bềnh bồng….

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply