Căn hộ tại TP.Hồ Chí Minh . Thuộc KHU DÂN CƯ CONIC . Đây là dự án bán cháy hàng vào thời điểm cuối năm 2018 – Đầu 2019 . Hiện tại chỉ còn duy nhất…

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://sylvaniachristian.com/category/bat-dong-san/


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *