February 1, 2023

25 thoughts on “Doremon trở về tương lai tập cuối cảm động /Nobita chiến thắng Chaien

  1. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😔😔😔💕💕💕💕💕💕

  2. Bạn nào coi mà …

    Đã từng giống như nobita đã vì người mà mình yêu quý nhất mà trở thành như vậy giống tui ko

  3. Nobita chính là người phát minh ra doraemon trong tương lai, và cũng chính doraemon từ tương quay trở lại giúp nobita phát minh ra mình. Theo giả thuyết của mình thì Bản thân doraemon là một con người máy nên chắc sẽ hết pin, như vậy Nôbita đã cố gắng học thật giỏi, nghiên cứu ngày đêm, và một lúc nào đó cậu đã trở thành người thành tài và sửa doraemon bằng cách lấy kí ức của doraemon bị hỏng và chế tạo ra một con mèo máy khác, sau đó gắn kia ức vào. Từ đó, cậu đã chế tạo ra hàng ngàn con mèo máy khác. Và đã nhờ cháu của mình đưa con một con mèo máy bất kì về giúp chính mình vào ngày xưa….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *