January 27, 2022

23 thoughts on “Doraemon [Tiếng Việt]: Nobita và Chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ

  1. Cho 100 diem 😍😎😎😃😂😍😊😘😚🤗🤗😇😑🤗😑😇🤗😚🙄😑🙂🎚🎚📣🔔🎚♩🎶🔕♩🎚🎚🎶📣🕭📣🎛🎛🎶🔕🐷🐄🐂🐄🐏🐐🐽🐖🐗🐈🦄🐎🐆🐅🐵🐱🐺🐅🐒🐕

  2. 52: 47 – 52: 48, rõ ràng Doraemon đã đội nón nhưng khi mỡ cánh cửa ra ngoài thì lại ko thấy nón đâu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *