February 24, 2020

2 thoughts on “Đồng bằng sông Cửu Long đang ‘chìm’, còn Thành Hồ có nơi sụt lún 81cm trong 10 năm qua

 1. Tam táo quân đã trình với ngọc hoàng rằng
  ….
  Trung quốc xâm lược hiển thời
  Ngọc hoàng minh xet tính thời sao đây
  ….
  Và ngọc hoàng trả lời với táo quân rằng

  Ta đang nhận xet rỏ ràng
  Tập cần bình dựa công hàm ký trên

  Muốn hoàng trường đảo mang tên
  Tiên rồng nước việt dựng trên cờ vàng

  Tuân ta thì nhận huy hoàng
  Phản ta thì nhận nước đàng bảo dông

  Bốn mùa lủ bão lòng dòng
  Những thành phố lớn chìm dòng nước vây

 2. Ôi ! Thủ đô SÀI GÒN ! Hòn ngọc viền đông một thời ! Từ ngày việt cộng tràn vô cướp rồi sửa thành tên thằng ăn cướp bây giờ là thành phố thông minh ,thành phó đáng sống đây ư !?
  Cứ tưởng là một cái bể bơi lớn chứa cả nhà cửa xe cộ người ta đó chứ!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *