August 13, 2022

2 thoughts on “Đồng bằng sông Cửu Long “con trâu cày” bị đảng bỏ rơi

  1. Do đồng bằng sông CL không có nhiều bất ĐS nên không được đầu tư đường xá. Ở VN giờ nơi nào có nhiều đất có thể trở thành đô thị là được đầu tư cơ sở hạ tầng.

  2. Trương châu hữu Danh 👍🏻 nhà báo viết những gì từ sự thật xả hội…từ lòng dân..từ lương tâm…chúc anh chân cứng đá mềm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *