May 29, 2022

11 thoughts on “Đời Sống Ở Mỹ: Xem Cái toilet của Mỹ thua xa cái bồn toilet của Japan

  1. Không biết ông ban ở My bao lâu ma nói Anh ngữ quá tệ công ty AMAZON mà bạn phát âm am ma dần bố mẹ ai hiểu

  2. Đây là một phát minh của thế giới hiện đại hay thật giao hàng không cần địa chỉ vượt ra khỏi hộ khẩu he ở châu Âu hình như có bỏ hộ khẩu chưa he nhìn các tolet you. Quốc trình bày cho mình xem kìa

  3. Clips xác thực đời sống mà ít thấy ai làm, chỉ có những người có ý và có tâm mới nói lên được những cái hay cái đẹp bên cạnh thông thường trong đời sống của mình còn dsa phần thì có họ xài biết sướng mà hổng biết công lao cũng như cảm ơn những người đã tạo ra sự tiện ích cho họ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *