March 22, 2023

Dò tìm dữ liệu theo cả hàng và cột trong ExcelKết hợp hàm Index và hàm Match trong Excel để dò tìm dữ liệu đồng thời theo cả hàng và cột trong Excel thay vì kết hợp hàm Vlookup và hàm Hlookup. Tìm kiếm dữ liệu đồng thời theo hàng và cột.
Tải file Excel về thực hành:
ĐỀ NGHỊ XEM THÊM:
– Các tuyệt chiêu hay trong Excel:
– Các video hướng dẫn các hàm Excel:
– Các tuyệt chiêu hay trong Word:
– Tham gia Facebook group chúng tôi:

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe

8 thoughts on “Dò tìm dữ liệu theo cả hàng và cột trong Excel

  1. thầy ơi cho e hỏi dùng index dò bảng đơn giá, nếu bảng đơn giá đó chứa 2 giá trị tiền tệ là VND và USD thì mình có chuyển đổi về cùng đơn vị tiền tệ trước khi dò k ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *