June 6, 2023

5 thoughts on “Định dạng đơn vị tiền tệ USD và VND trong excel

  1. Tại sao lại viết đơn giá là 200 enter xong lại thành 200,00 ạ?trả lời gấp hộ e với hiccc maii e phải thi cái này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *