October 2, 2022

3 thoughts on “Điều hoà daikin phát ra tiếng kêu – nguyên nhân và cách khắc phục

  1. Bạn ơi cho mình hỏi, điều hòa nhà mình mới mua 2thang mà cũng bị kêu như vậy, bây giờ phải làm như thế nào,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *