May 6, 2021

3 thoughts on “Điều hoà Daikin lỗi nháy đèn xanh, chớp led xanh – Daikin green led blinking error

  1. Hôm sau mình kêu thợ tới sửa thì nguyên nhân là bị dò gas hết 1 nửa, phải nạp thêm. Dòng inverter Daikin dùng gas R32 áp suất cao cần dùng loại ống đồng dày hơn, thợ ráp máy lạnh cho mình dùng ống mỏng nên chạy tầm hơn tháng là bị xì gas chỗ nối gần dàn nóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *