August 8, 2022

One thought on “[Diễn Đàn Kinh Tế RFA] Nguyễn Xuân Nghĩa – Thượng đỉnh G-20

  1. Hy vọng Đài tiếp tục đăng [Diễn Đàn Kinh Tế RFA] Nguyễn Xuân Nghĩa để thính giả được tiếp tục có được kiến thức kinh tế hữu ích ạ! Cám ơn Đài nhiều ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *