January 23, 2022

29 thoughts on “Đi tìm lan rừng trên núi cao /gặp bụi lan còn hiếm hơn cả phi điệp

  1. E ở tp đây , theo dõi bác khá lâu rồi , e cũng rất mê lan , bác có thể cho e đi tầm lan cùng 1 lần được không ? Rất muốn có 1 loại lan về chơi , nhưng cũng chưa có điều kiện !

  2. Trước mình có cây to hơn này nhiều, nở hoa màu tím tràng hoa dài lắm mà thơm nữa, treo trước cửa nhà thấy đẹp người xin nhánh rồi ko biết ke nào chôm mất cả cây luon, ngày trước ở mình nhiều lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *