February 3, 2023

11 thoughts on “Đáp Lời Sông Núi 09/10/2019, dap loi song nui 09/10/2019

  1. TT TRUMP quá thẳng thắng thật thà ,,,, nên CỘNG SẢN ma quỉ xảo trá lọc lừa muốn tiêu diệt đó thôi

  2. Thời nay đánh bạn chứ không đánh thù..
    Haha…. Thế là hết Thế giới chỉ có cọng sản điên đảo…hihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *