August 14, 2022

ĐẮNG LÒNG SÔNG SÀI GÒN ĐANG KHÓC! Tình trạng lấn chiếm bờ sông Sài Gòn đang ngày càng trầm trọngĐẮNG LÒNG SÔNG SÀI GÒN ĐANG KHÓC!
Kênh GoodfoodTV, xin làm một bài phóng sự đặc biệt về sông Sài Gòn đang bị lấn chiếm hai bên bờ sông trầm trọng, mặt bằng sông hẹp dần nhỏ lại, gây ảnh hưởng Nghiêm trọng người dân sinh sống và đi lại. Vô hình chung, lưu thông đường thuỷ ngày càng co hẹp và khó khăn hơn cho các thuyền ghe tham gia lưu thông trên mặt sông Sài Gòn nói chung. Thật đắng lòng … !!

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

4 thoughts on “ĐẮNG LÒNG SÔNG SÀI GÒN ĐANG KHÓC! Tình trạng lấn chiếm bờ sông Sài Gòn đang ngày càng trầm trọng

  1. Tình trạng lấn chiếm hai bên bờ sông Sài Gòn đã và đang diễn ra ngày càng trầm trọng, mặt bằng sông hẹp dần nhỏ lại, gây khó khăn cho người dân sinh sống và đi lại. Thật đắng lòng!

  2. Tình trạng lấn chiếm hai bên bờ sông Sạì Gòn đã và đang diễn ra ngày càng trầm trọng, mặt bằng sông hẹp dần nhỏ lại, gây khó khăn cho người dân sinh sống và đi lại. Thật Đắng lòng!

  3. Tình trạng lấn chiếm hai bên bờ sông Sạì Gòn đã và đang diễn ra ngày càng trầm trọng, mặt bằng sông hẹp dần nhỏ lại, gây khó khăn cho người dân sinh sống và đi lại. Thật Đắng lòng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *