October 26, 2021

ĐẲNG CẤP NHẤP ẾCH SÔNG RAY..KIẾM VÀI KG LÀ CHUYỆN NHỎCắm câu ếch là một trong những nghề có thu nhập cao mùa nước nổi. Không nặng nhọc như một số loại hình đánh bắt khác mà đổi lại rất dễ làm lại không tốn nhiều chi phí đầu tư. Bình quân mỗi người có thu nhập từ 200.000 – 500.000 đồng/ngày.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

2 thoughts on “ĐẲNG CẤP NHẤP ẾCH SÔNG RAY..KIẾM VÀI KG LÀ CHUYỆN NHỎ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *