May 23, 2022

32 thoughts on “Dàn phoenix nọc nha Gà Phoenix Bình Dương

  1. anh có thể bán e 1 cặp gà tre tan châu sấp sỉ 1 tháng tuổi e ở miền trung phú yên xuân cầu .nếu bán anh nhắn tin qua sdt của em 01662318743

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *