October 2, 2022

Dám đốc Cty hoang thiên nói ra những lời hu dọa dân và thuê xã hội đen danh dan.vụ việc này xảy ra tai tiêu khu 1537…1538.họ cưỡng chế đất dân tộc tại chỗ,tại xã Đăk ngo -tuy đức-đak nông.cưỡng chế từ năm 2011.nguoi dan da Viet đơn khiếu nại lên tới cơ quan có thẩm quyền để nhờ xem xét giải quyết cho dân,đen giờ đã 8 – 9 năm,ma chua được giải quyết.hiện tại công ty đã cho người dân khác thuê,bay giờ người dân gốc người ta quyết tam làm lại đất ma ong bà tổ tiên để lại,noi sinh ra và quê hương của họ.ma ong dám đốc Cty đến doạ người dân thuê xã hội đen danh dân trong lúc người ta đang trong mi,hy vọng chích quyền giải quyết sớm cho dân để tránh trường hợp như hiện tại.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://sylvaniachristian.com/category/bat-dong-san/

5 thoughts on “Dám đốc Cty hoang thiên nói ra những lời hu dọa dân và thuê xã hội đen danh dan.

  1. Đm thằng đổi mũ xanh nó lùa dân, địt mẹ mày ra Bộ Công an mà mời đi kìa nhanh còn kịp, gặp tao mày ăn kẹo đồng 🍬 lâu rồi .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *