May 28, 2023

29 thoughts on “Cùng Dustin khám phá và câu cá làng bè Long Sơn

  1. 3 Rùa ra chợ đừng hỏi tôm câu cá ( người bán kiêng ).
    Cứ hỏi tôm sắt hoặc tép bạc người ta sẻ bán liền.

  2. Câu bè thì A Ba nên lấy chì nặng rà đường trước coi thử có bị vướng dây không. Câu bè thì e hay làm vậy trước khi thả mồi. Chúc A nhiều sức khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *