April 2, 2023

crack win 10 all version nhanh nhất với 1 phút 2018 (26/12/2017)Hướng dẫn Kích hoạt 6 tháng bằng key KMS
Đối với Windows 10 Home
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ipk TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
Đối với Windows 10 Professional
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
Đối với Windows 10 Enterprise
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
Đối với Windows 10 Education
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ipk NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
Đối với Windows 10 Home N
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ipk 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
Đối với Windows 10 Home Single Language
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ipk 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
Đối với Windows 10 Professional N
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ipk MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
Đối với Windows 10 Enterprise N
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ipk DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
Đối với Windows 10 Education N
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ipk 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe

2 thoughts on “crack win 10 all version nhanh nhất với 1 phút 2018 (26/12/2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *