May 24, 2022

24 thoughts on “Copy iPhone contact to SIM card | Chép danh bạ iPhone vào thẻ SIM

  1. Anh chỉ giúp e trên con A6+ với ạ e vào phần cài đặt mãi ko tìm thấy phần tài khoản và đồng bộ ạ

  2. Ad tìm hiểu làm bài hướng dẫn fix mấy cái gps. Flas đèn. K dùng dc khi jb bằng goblin đi! Hóng quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *