May 22, 2022

12 thoughts on “congngheonline – Chuyển dữ liệu từ máy androi sang máy samsung mới nhất

  1. vừa chuyển thành công toàn bộ dữ liệu sang samsung a70, tuyệt quá bnaj thật giỏi, tôi rất biết ơn bạn và video này 🙂

  2. xem đi xem về cũng chuyển được dữ liệu, chuyển ảnh và video lâu quá, mất gần 1 giờ luôn.
    cảm ơn vì video đã giúp được mình ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *