January 19, 2021

Công Việc Cuối Cùng Của Bác Tài Trước Khi Xuống Núi | The Last Job Before Going Down The MountainTrước khi xuống núi, bác tài sẽ ràng dây xích cùm tất cả các cây gỗ lại để đảm bảo việc xe lưu thông trên đường là an toàn. Việc này cần trợ giúp của palang cầm tay mới siết chặt được. Sau đó có thể cưa bớt những đoạn gỗ dài quá khổ nhô ra để gọn gàng.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

6 thoughts on “Công Việc Cuối Cùng Của Bác Tài Trước Khi Xuống Núi | The Last Job Before Going Down The Mountain

  1. Trước khi xuống núi, bác tài sẽ ràng dây xích cùm tất cả các cây gỗ lại để đảm bảo việc xe lưu thông trên đường là an toàn. Việc này cần trợ giúp của palang cầm tay mới siết chặt được. Sau đó có thể cưa bớt những đoạn gỗ dài quá khổ nhô ra để gọn gàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *