January 21, 2021

22 thoughts on “Công nghệ Nhật Bản làm sạch sông Tô Lịch thất bại

  1. người làm sạch đoạn nhỏ . còn nguyên dòng sông thì bà con mặc sức xả rác thì làm sao sạch !

  2. Ý thức của cán bộ và người dân không có .Qui hoạch đô thị phải sử lý nước thải từ gia đình đến khu công nghiệp làng nghề .Hàng ngày cứ thải ra sử lý không thành là đúng .

  3. 1 làm 1 phá mà nói là thật bại . Chỉ những kẻ ko có não mới nói dc . Nói về thủ đoạn thì vn là số 1

  4. Sợ người khác giỏi hơn mình, nếu thành công thì không tham nhũng được, sự thật ai củng biết

  5. anh bơm nước từ chỗ khác qua anh lấp xong a phán là thất bại??

  6. Khi Ý thức của người dân tốt và luật pháp VN được thượng tôn thì nước không khắc tự sạch.

  7. Ăn sổi, ở thì. Xây dựng đô thị không có quy hoạch, đó là lỗi của bọn lãnh đạo, lên chức chỉ nghĩ đến vơ vét

  8. Người ta lam sach chươ song lai thai gia đanh đô nhau . nước sông càng bưn đồng nghia với ý thức dân và người lãnh đạo khu vực đó qua thấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *